From Scéal 1 film 'Eoinín'

Following the success of the previous schemes Síol, Údar, and Scéal, Scéal 2 is a development scheme that offers talented new Irish-speaking writers/directors an opportunity to adapt a well-known story from Irish language literature or folklore towards a half hour short film. The chosen story can be adapted from an Irish language short story, poem, folklore or any work that represents the Irish tradition of storytelling. Successful applicants will be given the opportunity to develop the story from the basic script to the eventual production and broadcast stage.

The scheme is open to Irish language writers from all over the country, whether they have screen experience or not, and to directors who wish to gain experience in television drama through Irish. All applicants will need to have a proficiency in the Irish language.

The first series of Scéal has completed filming and is currently in post-production. It will be screened on TG4 early in 2013.

24 August 2012 is the closing date for applications. The successful applicants will develop their scripts over a series of workshops with guidance from a professional script editor.

All information on the Scéal scheme is available at www.tg4.ie/sceal

 

From Scéal 1 film 'Bás Arto Leary'.

 

Ag leanacht leis na scéimeanna Síol, Údar agus Scéal, tá an dara bhliain den scéim gearrscannáin, Scéal 2, fógartha. Scéim fhorbartha í Scéal 2 a thugann deis do thallann nua scríbhneoirí/stiúrthóirí le Gaeilge, saothar aitheanta ó litríocht nó béaloideas na Gaeilge a athchóiriú don teilifís agus a thabhairt ó chéim bhun scripte go céim an chraolta. Is féidir an bun scéal a roghnú as gearrscéal, dán, scéal béaloidis nó aon saothar a léiríonn scéalaíocht na Gaeilge.

Tá an scéim seo ag TG4 oscailte do scríbhneoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre, bíodh taithí scáileáin acu nó ná bíodh, agus do stiúrthóirí ar mian leo taithí a fháil ar dhrámaíocht teilifíse i nGaeilge. Réamhriachtanas a bheidh i gceist do gach rannpháirtí go mbeidís líofa sa Ghaeilge agus in ann páirt a ghlacadh trí Ghaeilge i ngach leibhéal agus céim den scéim.

Tá an chéad sraith de Scéal anois taifeadta agus táthar i mbun iarléiriú air. Beidh sé le feiceáil ar TG4 go luath in 2013.

Is é an 24 Lúnasa 2012 an spriocdháta le haghaidh iarratas. As na hiarratais ar fad roghnófar gearrliosta scríbhneoirí le freastal ar cheardlanna ceirde, faoi stiúir eagarthóra scripte, ag a ndéanfar forbairt bhreise ar gach togra.

Is féidir gach eolas faoi Scéal a fháil ar shuíomh TG4; www.tg4.ie/sceal

Author

Write A Comment